74LS386 DATASHEET PDF

Texas Instruments 74LS Logic Gates are available at Mouser Electronics. Mouser offers inventory, pricing, & datasheets for Texas Instruments 74LS Datasheet search engine for Electronic Components and Semiconductors. 74LS data sheet, alldatasheet, free, databook. 74LS parts, chips, ic. 74LSS Datasheet, 74LSS PDF, 74LSS Data sheet, 74LSS manual, 74LSS pdf, 74LSS, datenblatt, Included, No Data, *74LS*( 3).

Author: Daran Talmaran
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 21 September 2008
Pages: 204
PDF File Size: 13.20 Mb
ePub File Size: 1.57 Mb
ISBN: 625-5-85497-140-2
Downloads: 94460
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardataxe

Seinu gabeko zenbakiak erabiltzeko ahalmena ematen du. Kode bitar hauen ezaugarri garrantzitsuena zenbaki datasueet zeroz hasten bada, zenbakia positiboa izango dela eta batez hasiz gero, zenbakia negatiboa izango dela da.

Sierra IC Inc

Booleren aljebra erabiliz zirkuituaren ekuazioa jakin daiteke baina Karnaugh-en taulari esker ekuazioa sinplifikatuta kalkulatzen da eta horretarako multzoak erabili behar dira. MSB-a 0 edo 1 izan daiteke. Ate hauek oinarrizko ateak egiten dituzten funtzioak hobetzen dituzte booleren ekuazioa sinplifikatuta dagoenean. Kode bitarra C1-a eta kode bitarra seinuarekin duten desberdintasuna, zenbaki negatiboak kakulatzeko era da.

Digitalek, analogikoekin alderatuta, informazio fisikoa erabiltzen dute informazio iturri gisa eta horregatik erabiltzen dituzten datuak, balore zehatzak izan behar dira. Esaterako, etekina, kalitatea, ate kopurua, zirkuituaren tentsioa, sarrera eta irteera kopurua, fan out-a, Ate honen irteera sarreraren kontrakoa izango da, hau da, sarrera 1 bada, irteera 0 izango da eta alderantziz. Hona hemen egin ahal diren zenbakiak:. Taularekin egiten den gauza bakarra, zirkuitu horretan dauden konbinazio posible guztiak adieraztea da.

Kode honen zailtasuna zenbakiekin egin behar diren kalkuluetan dago. Aurreko taularen adibidea jarraituta, booleren ekuazioa 3 multzok osatzen dute: Digito dezimal bakoitzak 4 bits-eko adierazpen bitarra du. Kode hauek, kode bitar purua bezalakoak dira baina seinua eraibiliz, hau da, kode bitar puruarekin irudikatu ahal ddatasheet ziren zenbakiak, dataheet honek irudika dezake. Sistema konbinazional guztiak Karnaugh-en metodoa erabiliz sinplifika daiteke.

  LAUMAS W100 PDF

Sistema hau 6 sarrera baino gehiago dituzten sistemetan ez du balio kalkuluak konplexuagoak bihurtzen direlako. 74lss386

SN54/74LS Motorola QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE ChipFind Datasheet Archive |

Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak. BCD kodean, zenbakiak 4n-ko luzeera izan behar dute, non n 4 bits-ekin egindako zenbaki multzoak dira:. Positiboa izatea nahi dugunean, kode bitar puruari zero bat gehitu behar zaio daatsheet eta negatiboa izatea nahi dugunean positiboaren C1-a egin behar da. Sistema hau erabiliz, kalkulu konplexuak egiteko beharrak txikiagotzen dira eta horrela, kalkuluak grafikoki egiteko gaitasuna erabiltzen da. Karnaugh-en metodoa erabiltzeko sistemaren sarrerak jakin behar dira eta hauen arabera egin behar da.

Sistema konbinazionalakelektronikan erabiltzen diren zirkuituak dira eta haien irteera, sarreren arabera zehaztuta egongo da une guztietan. Ikusketak Irakurri Aldatu Aldatu iturburu kodea Ikusi historia.

Biak BZ Barne Zirkuitu bezala dataasheet neurri eran diseinatu ahal dira. Zirkuituak familietan antolatzen dira eta familia bakoitzean beste subfamiliak existitzen dira. Kode honekin edozein seinurik gabeko zenbakiak irudikatu ahal dira, zerotik hasita infinituraino.

MSB-a Most Significal Bit edozein zenbaki bitarrean ezkerretik hasita agertzen den lehen zenbakia da. Horregatik, eta kodeak ezaugarri desberdinak dituztenez, oso garrantzitsua da sistema horretarako dagokion kode bitar egokiena aukeratzea.

74LS386 Datasheet

Pribazitate politika Dtasheet buruz Lege oharra Garatzaileak Cookie adierazpena Mugikorreko bista. Hona hemen, adibide bezala, kode bitar puruan 4 bits-ekin egin ahal diren zenbakiak. Booleren aljebraren ekuazioa sinplifikatzeko, hurrengo arauak erabiltzen dira. Karnaugh-en taularen sorkuntza metodoa. Egoera hauek, piztuta 1 edo itzalita 0 hitzekin ager daitezke zenbait liburuetan. Ate honen irteera 1 izango da, sarreren bat 1 izaten denean.

  DS3 PRIJSLIJST PDF

Egi taula egiteko, taularen goiko ezkerraldean zirkuituaren sarrerak kokatu behar dira eta taularen goiko eskuinaldean kalkulatu behar diren irteerak. Gehienetan, hitzen ordez, zenbakiak erabiltzen dira zirkuituaren tentsioari aldarrikatzeko eta hauek, balore zehatz bati erreferentzia egiten diote. Multzo bakoitza ekuazioaren atal bat da eta vatasheet bere osotasunean egongo da multzo guztiak adierazita dauden momentuan.

Ekuazioa bere osotasunena kalkulatzeko, multzoan dauden eta ez dauden sarrerak ikusi behar dira. Sarrera guztiak 0 direnean atea 0 izango da.

Normalean BZ bezala diseinatzen dira abantaila gehiago eskaintzen dituztelako. Oinarrizko ateak edozein sistema implementatzeko ahalmena 774ls386 badute ere, sistemaren zailtasuna handitzen denean oinarrizko ateen etekina txikitzen da eta beste ate batzuk erabili behar dira sisteman etekina ez galtzeko. Hala ere, sistema analogikoetan, digitaleetan ez 74ls836, makina bat balore eduki dezakete sarrera bakar bat zehazteko.

Erabiltzen duten informazioa bi motatakoa izan daiteke:. Bata agertzen den momentuan, handik aurrera geratzen diren zenbaki guztiak datashest. C1 kodean, zenbakiak kalkulatzeko beste prozezu bat erabiltzen da. Kode mota honen ezaugarri nagusia MSB-aren erabilpena da. Egi taulak sistemen sarreren arabera egiten dira. Ateak ariketa logikoak egiten dituzten zirkuituak dira eta diseinatutako bit mailako sistema konbinazionala egiteko bi mota daude: